Rullskidstest Nr 6 - Test av kullager

Test  Nr 2 av kullager. Denna test gemonfördes nere i Fuertoventura. Åter visade det sig att fina maskinkullager gav största förbättring i fart. Intressant vara också att se att de keramiska lagren, tvåa i kullagertestet, som fick slipad axel var nästan lika snabba som våra snabba referensskidor. Vårt "enkla" maskinlager gick väldigt likt rullskidans standard-lager. Här är vår analys att detta beror på att båda dessa kullager har fett som smörjmedel. Detta ger bra hållbarhet och livslängd, men så länge fettet ligger i kullagret kommer skidan gå ganska trögt. Ytterligare i vår analys, är vi ganska säkra på att vårt fina maskinkullager med slipad axel kommer avra i topp för toppprestande i fart för tävling på rullskidor.

Kommentar till testen

  • Flera åk har gjorts på varje skidpar.
  • Kullagren testades på samma skidpar (Elpex 610)
  • Första testen innebär test med de standardlager som skidan levererats med.
  • Som referens användes ett par ”supertrimmade Swenor Fibreglas (SD-Pro) med bra kullager samt slipad axel.

Rullskidstest Nr 5 - Test av Mirum smörjolja

Test av Mirum Smörjolja. Testet gjordes enkelt genom att spraya oljan på utsidan av hjulen och sedan låta oljan tränga in av egen förmåga i kullagren. Testet gjordes på våra referensskidor. Det supertrimmade Swenor Fibreglas som vi använder som referenspar för alla våra tester.

Vi fick över 4 % förbättring på de redan snabba rullskidorna. Så vår förhoppning om att Mirum smörjolja är något alldeles extra för att skapa snabba tävlingshjul på rullskidorna verkar kunna stämma.

Rullskidstest Nr4 - Test av slipad axel

Testen gjordes först på skida utan slipad axel och sedan på skida med slipad axel för att se hur mycket förbättring i fart som erhålls med en slipad axel på det bromsade hjulparet. Som vanligt hade vi med referenspar = supertrimmar rullskidspar.

Resultatet var mycket tydligt att det blir en förbättring i fart med slipad axel. I vårt test en förbättring på ca 3 %.

Rullskidstest Nr 3 Aug 2018

Rullskidstest nr 3 Aug 2018 - Test av olika kullager

Test av olika kullager. Här valde vi att utgå från ett inåkt par rullskidor Alpex 610.

Vi testade först skidorna med standardkullager och med de bästa maskinkullager vi har hittat på marknaden, för att sedan fortsätta testen med de keramiska kullager som vi tidigare ansett vara det bästa alternativet. Under testet var det väldigt tydligt att snabbaste och största fartökning blev det med bästa maskinkullagret som kom väldigt nära det supertrimmade referensparet SD-Pro. Den troliga orsaken till skillnaden i fart mot referensparet är att referensparet har nedslipad axel. Vi kommer att fortsätta testandet  med lite olika rullskidor, dvs både Swenor och Elpex samt försöka optimera både nya och använda rullskidpar för att se hur stor fartökningen blir med optimering.

Testen fortsatte sedan med att använda PTFE-olja från Biltema med lite Litiumfett på maskinlagret vilket resulterade i en försämring av fart. Troligen beror detta på att fettet behöver åkas in så att det blir mindre trögt. Vi testade återigen att sätta det bromsade hjulet fram och fick samma resultat som tidigare dvs det blev ingen skillnad i fart mellan de två olika alternativen.

Rullskidstest nr 2 Aug 2018 - Test av bromsat hjul monterat Bak vs Fram

En intressant test som vi genomförde under dessa testomgångar var att testa om det skulle bli någon skillnad i fart vid montering av det bromsade hjulet fram istället för bak. I våra tester så blev resultatet väldigt tydligt, det blir ingen skillnad i fart mellan de två olika alternativen.

Rullskidtest nr 1 Aug 2018 - Nollning

Vid testet används 3 par Swenor Fibreglass, 1 par Elpex 610 och 1 par Elpex Evolution. Det första testet är en nollning av rullskidorna. 

Skidparet som heter SD-Pro är ett "supertrimmat" referenspar och en väldigt bra referens. SD-Pro kommer därför att vara med kontinuerligt under våra tester. I testprotokollet kan du läsa om status på kullager och nedslipad axel för varje par. Det vi ser väldigt tydligt är att rullskidor vid första teståket alltid har långsammare tid än efterföljande teståk, vilket innebär att när hjulen har värmts upp så rullar de snabbare.

Tillagd i varukorgen