Handstrukturer med RS-RILLER

Snabba skidor med handrillning av RS-RILLER.

Handstrukturer används, i princip alltid, vid tävlingsvallning på högsta nivå. För de flesta har det tidigare varit nödvändigt och speciellt använt vid blöta fören. Idag ger RS-SKI TOOLS verktyg manuella strukturer en förbättring vid alla temperaturer, snöförhållanden och övriga förutsättningar. 

Med handstrukturverktyget RS-RILLER kompletteras maskinstrukturen och/eller förbättras den stålsicklade skidans ytor. Strukturerna trycks in på färdigpreparerad skida och vid nästa vallning försvinner den intryckta handstrukturen. 

Handstrukturen läggs på färdigvallad och välborstad skida. Skidan skall var så bra borstad att rullarna ej behöver tryckas in i vallarester. Efter intryckning av struktur skall ytorna efterbehandlas. Korka med lätt hand in pulver, fluorkloss eller gel. Viktigt här att vara lätt på hand så att de nylagda strukturerna inte försvinner. 

Borsta med fin tagelborste eller nylonborste för att få blanka och polerade ytor. Avsluta med att slutborsta skidans belag.

RS-RILLER är idag unikt med sin enkelhet, kvalitet och framförallt är vi fortfarande ensamma om att ha en beskrivning och guide för hur strukturerna skall läggas för olika typer av fören. 

Välkommen till RS-SKI TOOLS. Läs mer på vår hemsida om hur du skapar snabba skidor.

Tillagd i varukorgen